Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou neonatologickou společností vás zve na:

19. dny dětské endokrinologie
Písek, 23. -24. 2. 2018

pod záštitou Nemocnice Písek, a.s. a Nemocnice Strakonice, a.s.

 

Milí přátelé dětské endokrinologie,

zveme Vás na tradiční každoroční zimní setkání, tentokrát na slunný jih, do Prácheňského kraje, jehož srdcem je město Písek. Spolupořadatelem Dnů dětské endokrinologie 2018 v Písku bude Česká neonatologická společnost. Odborný program začíná v pátek 23.2.  a bude zaměřen především na fetální a neonatální endokrinologii. Následující den, sobota 24. 2. bude věnována široké problematice dětské endokrinologie pro praxi.

Aktivní účast v lékařské sekci tentokrát  není podmínkou. Program je sestaven výhradně z vyzvaných přednášek

I letos plánujeme také sesterskou sekci, ve které aktivní účast vítáme. Nepodaří-li se sesterský blok sestavit z vašich příspěvků, propojíme obě sekce do jedné.

 

Na společné setkání se těší

Martin Gregora a Karel Chytrý ,

Pošumavská dudácká muzika a NOS ( Nestabilní orchestr Strakonický)

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
23. 2. – 24. 2. 2018
Kulturní dům, nábř. 1. máje 1605, 397 01 Písek


POŘÁDÁ
Pracovní skupina dětské endokrinologie České pediatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou neonatologickou společností

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

Doc. MUDr Jiří Dort, Ph.D.

doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D.

prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

MUDr. Martin Gregora

MUDr. Karel Chytrý

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Bc. Adriana Belešová

MUDr. Martin Gregora

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ A FIREM

Přihlášky k účasti naleznete zde. Přihlášku je možno také poslat elektronicky nebo poštou na níže uvedenou adresu kontaktní osoby Konferenčního servisu UP.

Vyberte prosím pouze jeden způsob zaslání přihlášky.

 Termín zaslání přihlášky do 7. 1. 2018, 24:00

Kontaktní osoba :

Bc. Adriana Belešová

Konferenční servis UP, Biskupské nám. 1, 771 11 Olomouc

Tel.: 585 631 053

E-mail: konferencniservis@upol.cz

 

AKREDITACE

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů i sester.

Odborný garant: Prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

ODBORNÝ PROGRAM

Aktuální verze kompletního programu je k dispozici zde (.pdf).

Odborný program je v tomto roce sestaven z vyžádaných příspěvků, je určen pro lékaře i sestry. V sesterské sekci je vítána aktivní účast /  sdělení při aktivní účasti sester prosíme zaslat na email:  martygora@seznam.cz nejpozději do: 31. 12. 2017

 

V sobotu bude přizvána i pediatrická veřejnost z Jihočeského kraje a okolí.

 

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

  1. 2. 2018 – pátek

od 11 hodin registrace, občerstvení.

13:00-13.15 Zahájení.

13.00-18.30 Odborný program pro lékaře a sestry

19.15-20.00 Pro zájemce komentovaná prohlídka historického centra Písku

20.00-23.00 Společenský večer v DK Písek s Pošumavskou dudáckou muzikou a NOS

 

  1. 2. 2018 – sobota

08.00-13.00 Registrace jednodenních účastníků.

08.30-13.00 Odborný program společný pro lékaře i sestry. Během odborného programu bude udělena cena doc. A. Kopeckého za celoživotní přínos dětské endokrinologii.

13.00 Závěr konference, oběd.

Galerie fotografií z letošního ročníku:

POPLATKY

Registrační poplatky vč. 21% DPH Platba do 15. 1. 2018 Platba na místě
Lékař/ka 1000 Kč 1500,- Kč
Lékař/ka  jednodenní účast 600,- Kč 800,- Kč
Sestry 500,- Kč 750,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu včetně výstavy firem, tiskové materiály, účast na společenském programu, občerstvení a certifikát ČLK.

Po 15. 1. 2018 nelze hradit poplatky převodem, pouze v hotovosti u registrace.

Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc, č.ú. 19-1096330227/0100, var. symbol : 999021119

Pro účastníky ze zahraničí:
IBAN:CZ 090 1000000 191096330227
BIC:KOMBCZPPxxx

V případě, že budete požadovat vystavit fakturu či daňový doklad, vyplňte v přihlášce příslušnou kolonku, nutno uvést IČ a DIČ.

NUTNÉ! NEPREHLÉDNĚTE!

Pokud uhradíte registrační poplatek na účet, prosím o zaslání dokladu o zaplacení e-mailem, poštou s uvedením, za koho je částka uhrazena.

 

ZRUŠENÍ ÚČASTI

V případě zrušení účasti prosíme podat písemnou zprávu na Konferenční servis UP. Účastníkům, kteří uhradí poplatky a zruší účast do 10. 1. 2018, budou poplatky vráceny v plné výši. Po tomto termínu poplatky nevracíme, ale zašleme materiály z konference.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Otevření registrace                                                                 13. října 2017

Konečný termín pro zaslání přihlášky                                   31. prosince 2017

Potvrzení registrace                                                                10. ledna 2018

UBYTOVÁNÍ:

Ubytování je rezervováno pro všechny účastníky v termínu 23. – 24. 2. 2018:

 

Hotel OtavArena ***

Burketova 303, Písek , telefon 382 228 592, E-mail: recepce@otavarena.cz

Opce na pokoje pro účastníky je do 31. 1. 2018

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

dvoulůžkový pokoj Standard 1.300,- Kč/ noc

cena pokoje při obsazení pokoje 1 osobou 790,- Kč/noc

dvoulůžkový pokoj Exclusive 1.500,- Kč/ noc

cena pokoje při obsazení pokoje 1 osobou 890,- Kč/noc

 

Hotel U Zlatého býka ***

Kocínova 135/1, Písek, telefon 732 753 970, E-mail: info@zlatybyk.cz, www.zlatybyk.cz

Opce na pokoje pro účastníky je 31. 1. 2018

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč/ noc

třílůžkový pokoj 2.100,-/noc

cena pokoje při obsazení 2 osobami 1.750,- Kč/ noc

cena pokoje při obsazení 1 osobou 1.400,- Kč/noc

dvoulůžkový pokoj 1.750,- Kč/noc

cena pokoje při obsazení 1 osobou 1.400,- Kč/noc

VIP dvoulůžkový pokoj 2.200,- Kč/noc

cena pokoje při obsazení pokoje 1 osobou 1.500,- Kč/noc

 

Hotel Art ***

Fráni Šrámka 158, Písek, telefon 776 277 394, e-mail: hotel.art.pisek@seznam.cz, www.hotelartpisek.cz

Opce na pokoje pro účastníky je 31. 12. 2017

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

jednolůžkový pokoj 1.200,- Kč/ noc

dvoulůžkový pokoj 1.450,- Kč/noc

cena pokoje při obsazení 1 osobou 1.200,- Kč/noc

dvoulůžkový pokoje DE LUX 1.650,-Kč / noc

cena pokoje při obsazení 1 osobou 1.500,- Kč/ noc

třílůžkový pokoj 1.800,- Kč/noc

cena pokoje při obsazení 2 osobami 1.800,- Kč /noc

 

Hotel City ***

Alšovo nám. 35, Písek, telefon: 602 342 603, E-mail: info@hotelcitypisek.cz, www.hotelcitypisek.cz

 

Ceny ubytování vč. snídaně:

dvoulůžkový pokoj 1.490,- Kč/noc

cena při obsazení pokoje 1 osobou 1.350,- Kč/ noc

Hotel Euro / E-mail: info@hoteleuro.cz:

Jednolůžkový pokoj 1.850,- / noc

Dvoulůžkový pokoj 1.850,- / noc

Termín opce na pokoje pro účastníky je 30. 11. 2017

 

V hotelech si účastníci ubytování objednávají sami, při objednávání je nutno vždy uvést, že se jedná o účastníka sympozia / Endokrinologie 2018 ( jinak může hotel sdělit, že je obsazen). Rezervace je pro účastníky sympozia v hotelech do uvedeného termínu, poté hotely nevyčerpané kapacity ruší.

V případě objednaného a nevyužitého ubytování si hotel účtuje 100% z ceny ubytování.

 

Přihlášení účastníci mají možnost požádat o příspěvek na ubytování, v případě zájmu prosíme vyznačit v přihlášce.

Rezervaci ubytování pro členy Pracovní skupiny a pro zástupce firem zajišťuje Konferenční servis UP.

Pořadatelé a partneři:

Organizátoři děkují za laskavé přispění a podporu následujícím partnerům:

Zlatý partner:

Stříbrný partner:

Stříbrný partner:

Ostatní partneři: